Naslov:

Akademija za glasbo
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Biotehniška fakulteta
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Ekonomska fakulteta Ljubljana
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza)
Evropska pravna fakulteta
Evropsko središče Maribor (ESM)
Fakulteta za aplikativno naravoslovje
Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za družbene vede
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Fakulteta za energetiko v Krškem
Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za gradbeništvo
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za humanistične študije
Fakulteta za informacijske študije (Univerza v Novem mestu)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
Fakulteta za logistiko
Fakulteta za management
Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (FAMNIT)
Fakulteta za medije v Ljubljani (FaM)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Fakulteta za organizacijske vede
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV)
Fakulteta za poslovne vede (FPV)
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo Ljubljana
Fakulteta za strojništvo Maribor
Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica
Fakulteta za uporabne družbene študije
Fakulteta za upravo
Fakulteta za varnostne vede
Fakulteta za vede o zdravju
Fakulteta za zdravstvene vede
Fakulteta za znanosti o okolju
Fakulteta za šport
Filozofska fakulteta Ljubljana
Filozofska fakulteta Maribor
GEA College - Fakulteta za podjetništvo
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
IEDC – Poslovna šola Bled
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
Medicinska fakulteta Ljubljana
Medicinska fakulteta Maribor
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Naravoslovnotehniška fakulteta
Pedagoška fakulteta Koper
Pedagoška fakulteta Ljubljana
Pedagoška fakulteta Maribor
Poslovno-tehniška fakulteta
Pravna fakulteta Ljubljana
Pravna fakulteta Maribor
Teološka fakulteta
Veterinarska fakulteta
Visoka gospodarska šola Celje
Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)
Visoka šola za dizajn v Ljubljani
Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana
Visoka šola za storitve (VIST)
Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP)
Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (VŠZV)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)
Zdravstvena fakulteta
Šola za risanje in slikanje