Razpis Fundacije Študentski tolar

Fundacija Študentski tolar, Ustanova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), razpisuje denarno pomoč za socialno ogrožene študente v skupni višini 120.000 evrov. Na že sedmi razpis Fundacije se lahko prijavijo kandidati s statusom študenta, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Nepovratna denarna sredstva so namenjena reševanju socialne stike študentov, torej kritju stroškov študija, reševanju stanovanjskega problema, nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, preživljanju otroka ali družine ter reševanju drugih stisk, v katerih se znajdejo študentje. Rok za oddajo vlog je 10. december 2012.

Sanja L. Trojar, predsednica Uprave Fundacije Študentski tolar: »Študent, ki bo pod pogoji, objavljenimi v razpisu, upravičen do nepovratne denarne pomoči, bo to prejel v enkratnem znesku v višini 400 evrov. Na tokratnem razpisu bo tako pomoč prejelo 300 študentov. Da bodo pomoči čim prej prišle do upravičencev, prosilce že danes pozivamo, naj razpisno dokumentacijo natančno preberejo in oddajo – z vsemi zahtevanimi prilogami.«

Največji donator sredstev v Fundacijo Študentski tolar je vse od njene ustanovitve leta 2006 ŠOU v Ljubljani. Fundacija razpis za nepovratno denarno pomoč študentom v socialni stiski objavlja enkrat na leto, zadnja tri leta pa skozi vse študijsko leto dodeljuje tudi izredne denarne pomoči, ki so namenjene takojšnjemu reševanju izrednih življenjskih okoliščin študentov (izguba službe v družini, rojstvo otroka …).

Ana Pleško, predsednica ŠOU v Ljubljani: »Med temeljne dejavnosti ŠOU v Ljubljani na področju študentske sociale sodi tudi pomoč študentom v stiski in prav s tem namenom je bila pred šestimi leti ustanovljena Fundacija Študentski tolar. Zavedamo se, da enkratna denarna pomoč dolgoročno ne more rešiti stiske študentov, a verjamemo, da lahko vsaj malo olajša študij tistim študentom, ki bi si ga sicer težje privoščili. Redne in izredne denarne pomoči pa niso edini način, s katerim v ŠOU v Ljubljani prek Fundacije Študentski tolar pomagamo študentom v socialni stiski - prek resorja za socialo in zdravstvo jim omogočamo tudi brezplačne jezikovne tečaje pri Zavodu ŠOLT in brezplačno športno vadbo pri Zavodu ŠOU šport.«

Na razpis za dodelitev denarne pomoči socialno ogroženim študentom se lahko prijavijo osebe s statusom študenta na Univerzi v Ljubljani, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Rok za prijavo na razpis je 10. december 2012, razpisno dokumentacijo pa študentje najdejo na spletni strani ŠOU v Ljubljani, spletni strani Fundacije Študentski tolar in na spletni strani Študentske svetovalnice.

Dodatne informacije o razpisu; Fundacija Študentski tolar, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana (pritličje), in sicer ponedeljek od 14. do 17. ure, sreda in petek od 9. do 12. ure, na telefonski številki: 01 43 80 310 ali preko e-pošte: info@remove-this.studentski-tolar.si.

Kontaktna oseba: Sanja L. Trojar, predsednica uprave Fundacije Študentski tolar, 041 622 205.