Klub ajdovskih študentov in dijakov (KAŠ)

naslov Vipavska cesta 11 a, 5270 Ajdovščina
Email info@kas.si
Spletni naslov www.kas.si
Opis Klub ajdovskih študentov in dijakov je neprofitna organizacija mladih, ki z veliko timskega dela, kreativnosti in truda skuša dvigniti kulturno in zabavno raven, ohraniti kulturno tradicijo in popestriti športno delovanje občin Ajdovščina in Vipava. Svoje aktivnosti prilagajajo in vodijo v skladu z načrtovano vizijo in izbranim poslanstvom. Večino projektov tako ustvarjajo z mislijo na potrebe in preference svojih članov, torej dijakov in študentov. Za njihovo kvalitetno neformalno izobraževanje poskrbijo s predavanji, tečaji in seminarji, za zabavo in sprostitev pa z izleti in s številnimi koncerti tako popularnega kot tudi kulturnega značaja. Obenem pa s svojim programom pozitivno zadevajo tudi ostale generacije. Za najmlajše organizirajo lutkovne predstave in pustno rajanje z nagradami, za starejše občane pa različna predavanja ter izpopolnjevalne in izobraževalne tečaje. V okviru Kluba delujejo še tri večje entitete – Zavod Prepih, bar Baza in Kaš Teater – ter tako predstavljajo pomembno pridobitev in popolno ponudbo za vse generacije.

Kašev letni vrt
Kašev letni vrt je poletna prireditev, ki se dogaja v mesecu juliju in avgustu med vikendi v večernih urah. Ob petkih pripravljamo večje koncerte tujih ali domačih popularnih skupin, sobote so kulturno obarvane s potopisnimi predavanji znanih popotnikov ali z gledališkimi igrami, ob nedeljah pa prirejamo koncerte z alternativno glasbo. Večeri so namenjeni vsem generacijam, saj ponudba zajema raznovrstne programe.

Nazaj